Zatrzymaj chwile

MAŁGORZATA SPORNIAK

Pani Małgorzata ma syna, córkę i czworo wnucząt. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa.

Pani Małgorzata pracowała w firmach budowlanych. Zajmowała się nadzorem i wciąż jeszcze zdarza się jej wykonywać nadzór budowlany.

Od 7 lat uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu III wieku. Udziela się jako wolontariuszka na imprezach dla seniorów. Od 5 lat prowadzi zajęcia tańca i języka angielskiego dla seniorów w Parkowej Akademii Wolontariatu. Sama także chodzi na lekcje tańca w Chorzowie, które są inspiracją dla układów, które wymyśla dla swoich „uczniów”.

Jest osobą aktywną, optymistyczną. Swoje dzieci nauczyła jazdy na nartach, na łyżwach - kiedyż sama jeździła figurowo na lodzie.